Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elementárne častice – význam cudzieho slova

najmenšie častice hmoty schopné aspoň krátkodobej samostatnej existencie