Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elementárne častice - význam cudzieho slova

najmenšie častice hmoty schopné aspoň krátkodobej samostatnej existencie