Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

farmako- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom liečivo, liek, liečivý