Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fasung – význam cudzieho slova

slangový výraz pre prídel, jeho výdaj a príjem (fasovať niečo)