Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

farmakodynamika - význam cudzieho slova

súčasť farmakológie skúmajúca účinky liekov na organizmus