Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faunistika – význam cudzieho slova

náuka o faune; výskum rozšírenia fauny na konkrétnom území, súčasť zoológie