Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faul - význam cudzieho slova

porušenie športových pravidiel; surovosť, nedovolený zákrok