Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fartlek - význam cudzieho slova

intervalový tréning behu v prírodnom prostredí so striedaním tempa a dĺžky úsekov