Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faryngo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom hltan, hltanový