Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fauna - význam cudzieho slova

súbor živočíchov žijúcich na určitom území, živočíšstvo