Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fatalita – význam cudzieho slova

osudovosť, osudná náhoda; viera v predurčený osud; pasívne odovzdanie sa osudu, nečinnosť