Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ferment – význam cudzieho slova

enzým