Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ferment - význam cudzieho slova

enzým