Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fertilita – význam cudzieho slova

plodnosť, schopnosť rozmnožovať sa; úrodnosť; tvorivosť; plodnosť ženy.