Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feromagnetizmus – význam cudzieho slova

silná magnetická polarizácia niektorých kovov a zliatin vo vnútornom magnetickom poli