Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

festival - význam cudzieho slova

obvykle pravidelne sa opakujúca hudobná, filmová alebo iná umelecká slávnosť alebo súťaž