Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fero-, ferro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom železo, železný