Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feudalizmus – význam cudzieho slova

spoločensko-ekonomická sústava po rozpade otrokárskeho zriadenia s pozemkovou svetskou a duchovnou šľachtou na jednej strane a nevoľnými roľníkmi a poddanými na strane druhej