Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feudum - význam cudzieho slova

léno, pozemok odovzdaný feudálom do doživotného alebo dedičného vlastníctva