Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feroce - význam cudzieho slova

v hudbe: búrlivo, divoko