Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feroce – význam cudzieho slova

v hudbe: búrlivo, divoko