Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ferry, ferry-boat – význam cudzieho slova

prevoz, trajekt