Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fibr- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom väzivo, väzivový