Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

filantropia – význam cudzieho slova

ľudomilstvo, dobročinnosť, pomoc sociálne slabým