Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fibrocyt - význam cudzieho slova

zrelá väzivová bunka