Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fideizmus - význam cudzieho slova

názor stavajúci vieru nad rozumové poznanie; evanjelickoreformistické učenie uprednostňujúce vieru pred obsahom