Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

figurant - význam cudzieho slova

osoba vybraná pre meno, nevystupujúca samostatne; pomocník pri zememeračských prácach v teréne