Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

figa - význam cudzieho slova

sladké ovocie subtropického pásma, plod figovníka