Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fibroblast - význam cudzieho slova

nezrelá väzivová bunka