Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

filc – význam cudzieho slova

plsť