Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

figura serpentinata - význam cudzieho slova

vo výtvarnom umení manieristický ideálny typ dlhej, štíhlej postavy prehnutej do esovitého postoja; v genetike usporiadanie chromozómov pri delení jadra