Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotometria – význam cudzieho slova

meranie svetelných veličín využitím fotografického javu