Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fototermometria – význam cudzieho slova

spôsob stanovenia teploty na povrchu telies fotografickou cestou