Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

franchising – význam cudzieho slova

systém zmluvných vzťahov medzi firmami zahŕňajúci postúpenie práv jednej firmy druhej na predaj tovaru, napr. v prípade siete McDonald