Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frajla – význam cudzieho slova

zastaralý výraz pre slečnu, často ľahších mravov