Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fototropia – význam cudzieho slova

zmeny farby vplyvom svetla; reakcia buniek na svetlo