Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fragment – význam cudzieho slova

zlomok, časť, diel, neúplný zvyšok