Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

francium – význam cudzieho slova

rádioaktívny alkalický kov, značka Fr