Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotopsia – význam cudzieho slova

vnímanie svetelných javov pri chorobných stavoch vnútorného oka