Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

franko- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom francúzsky, Francúz