Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

geotropizmus - význam cudzieho slova

rastové pohyby rastlín spôsobené gravitáciou