Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gescia - význam cudzieho slova

riadenie a koordinácia výroby alebo výstavby; poverenie k výkonu určitej činnosti