Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ghetto, geto - význam cudzieho slova

oddelená časť mesta vyhradená židovskému obyvateľstvu; dobrovoľné alebo nanútené odlúčenie od ostatnej spoločnosti