Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

germanistika – význam cudzieho slova

štúdium jazykov, histórie a kultúry germánskych národov