Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

geotyp - význam cudzieho slova

populácia organizmov vyznačujúca sa určitým genotypom