Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

geotyp – význam cudzieho slova

populácia organizmov vyznačujúca sa určitým genotypom