Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gerundium - význam cudzieho slova

podstatné meno slovesné blízke infinitívu