Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gerundium – význam cudzieho slova

podstatné meno slovesné blízke infinitívu