Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gestaltizmus - význam cudzieho slova

celostný prístup k osobnosti, smer najmä v psychológii