Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gerontokracia - význam cudzieho slova

vláda starých, typická pre bývalé komunistické krajiny