Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

geriatria - význam cudzieho slova

súčasť gerontológie zaoberajúca sa chorobami v starobe