Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliogeofyzika – význam cudzieho slova

náuka o závislosti geofyzikálnych javov od slnečnej činnosti, súčasť geofyziky