Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliotropizmus – význam cudzieho slova

schopnosť rastlín orientovať sa v smere slnečných lúčov