Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliolatria - význam cudzieho slova

uctievanie Slnka