Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliolatria – význam cudzieho slova

uctievanie Slnka