Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hematokrit – význam cudzieho slova

krvná sedimentácia, pomer červených krviniek v plazme