Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hematokrit

krvná sedimentácia, pomer červených krviniek v plazme